5-gode-grunner---med-sporsmal-page-001

Helsides ressursark i 4 farger


Innholdsrike ressursark i PDF-format med spørsmål til samtale.

Ressursarkene kan printes ut, kopieres og deles ut i papirversjon, og de kan også spres på internett og sosiale medier uten begrensninger.

 1. 5 gode grunner til at kristen samlivsetikk ikke kan være kjønnsnøytral
 2. Ingen tvil om hva Jesus mente ...
 3. Kjønnsnøytral ekteskapslov: Dramatiske konsekvenser
 4. "Vidunderlige nye Norge": Der menn føder barn
 5. Barneperspektivet
 6. Gode grunner til at Ekteskapet = Mann + kvinne
 7. En erklæring om ekteskapet
 8. Hvordan forholder vi oss? Hva kan vi gjøre?
 9. Hva visste Paulus om homofili?

  Ressursark uten samtalespørsmål:
 10. PRIDE-ideologien: En kultur-revolusjon med dramatiske ringvirkninger
  b) PRIDE-ideologien - kortere versjon,
  trykt i Østlands-Posten, juli 2020
  Se to redaktørers respons på truslene om oppsigelser og klage til Pressens Faglige Utvalg på grunn av annonsen.
  https://www.op.no/op-og-ytringsfriheten/o/5-36-942903 og https://www.op.no/hvorfor-trykker-op-en-annonse-mange-reagerer-pa/o/5-36-941543
 11. PRIDE-skepsis
 12. 10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
 13. 10 Reasons For Not Taking Part in a Pride Parade
 14. Hva var Den norske kirkes lære om ekteskapet inntil 2017?
 15. Det kristne JA-budskapet
 16. Voksenperspektiv eller barneperspektiv?

Ressursarkene kan brukes på ulike måter --
både blant voksne og blant ungdom:

a) BIBELGRUPPER / CELLEGRUPPER
Velg et ressursark og del det ut til deltakerne -- helst på det foregående møtet, slik at de kan forberede seg. Bruk ressursarket som grunnlag for samtale, gjerne med utgangspunkt i spørsmålene som står nederst på hvert ressursark.

b) TEMAMØTER
(i) Ett eller to ressursark kan fungere som utgangspunkt og disposisjon for undervisningen i et temamøte. Et stykke ut i undervisningen deler man ut ressursarket og gir deltakerne 10-20 minutter til å samtale i smågrupper. Senere kan man eventuelt gjøre det samme med et nytt ressursark. I løpet av møtet kan taleren også bruke noen utvalgte PowerPoint-lysbilder fra dette nettstedet eller noen egenprodusert bilder.
(ii) Hvis undervisningen primært skjer ved hjelp av PowerPoint-lysbilder, kan taleren i tillegg velge å dele ut et ressursark som møtedeltakerne snakker om i smågrupper i 10-15 minutter.
(iii) Møtedeltakerne kan få ett eller flere ressursark ved slutten av møtet. Dette blir da en ressurs som de tar med hjem og kan dele eller diskutere med andre -- inkludert egne tenåringsbarn.

c) GUDSTJENESTER
Del ut et av ressursarkene på slutten av en gudstjeneste eller et møte der det har vært et kort innslag om tematikken -- f.eks. basert på et par PowerPoint-bilder fra dette nettstedet. 

d) FORELDRE og BESTEFORELDRE
Bruk ressursarkene som utgangspunkt for samtaler med egne tenåringsbarn eller barnebarn. 

e) NYE POWERPOINT-LYSBILDER
Lag egne PowerPoint-lysbilder ved å benytte stoff fra ressursarkene. Hvert ressursark kan enkelt omgjøres til en PowerPoint-presentasjon på 5-10 lysbilder. Lysbildene du lager, kan brukes alene eller sammen med andre lysbilder på dette nettstedet.

f) ARTIKLER og INNLEGG
Bruk gjerne momenter og formuleringer fra ressursarkene i tekster, artikler og muntlige innlegg. Det er ikke nødvendig å oppgi kilde, verken når du siterer eller omformulerer.