Velg utdrag av videoen

Klikk på sekvensen(e) du ønsker å se.

Når du har sett sekvensen du ønsker, kan du stoppe videoen og velge en ny sekvens. Hvis du ikke gjør det, fortsetter videoen å spille til den er ferdig.

De tre første kapitlene/bildene nedenfor inneholder en innledning. Selve undervisningen i Tema 1 begynner ved 3 min 15 sek.

Introduksjon .... 0:00

Ekteskapserklæringen .... 1:01

Innholdet i de 5 temamøtene .... 2:08

Samlivsdebatten og utvikling i samfunn og kirke .... 3:15

Jesu budskap og eksempel .... 5:50

Noen sentrale årstall i norsk lovgivning .... 9:41

Juni 2008: Stortinget vedtok radikale endringer i 5 lover .... 12:34

Usannheter om ekteskap og barn .... 17:50

Samlivsdebatten i Den norske kirke .... 21:32

En bibelsk forståelse av ekteskapet .... 24:28

Utfordringen fra den radikale kjønnsideologien .... 28:00

Hva er toleranse? .... 33:54

Noen av Jesu utfordringer til oss .... 37:18

Et tydelig JA-budskap .... 40:33

Avslutning .... 43:02