familie---kjopt-fra-gettyimages-157198604-(3)-–-kopi

Om oss


Dette nettstedet er utviklet, publisert og blir driftet av Stiftelsen MorFarBarn. Det fungerer som et ressurssenter for undervisning, skolering og selvstudium.

Stiftelsen MorFarBarn, Postboks 8253, 4676 Kristiansand

E-post: [email protected]
Nettsteder: www.MorFarBarn.no og www.Samlivsbanken.no

Daglig leder: Øivind Benestad, Kristiansand.
Styret består av 6 personer.
 

PROFIL

Stiftelsen. Stiftelsen MorFarBarn er en frittstående og selvstendig organisasjon registrert i Brønnøysund. Stiftelsen har en kristen forankring og deltar aktivt på den kirkelige arenaen, men er også engasjert i den allmenne samfunnsdebatten. MorFarBarn samarbeider med folk og enheter som har andre livssyn enn det kristne, der hvor sammenfallende visjon og mål i konkrete prosjekter gjør samarbeid naturlig og mulig.

Formålsparagraf: "Stiftelsen MorFarBarn skal ha som formål å fremme saklig informasjon om kjønn, seksualitet og samliv med fokus på den klassiske familieforståelsen der ekteskapet består av én mann og én kvinne, og der barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre og vokse opp hos dem, så langt det er forsvarlig."

Hovedfokus:

  • JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
  • JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann.
  • JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker.
  • JA til samvittighets-, tros- og ytringfrihet, samt ekte toleranse, i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.

NETTSTEDET

Innhold. Samlivsbanken.no ble lansert i mars 2019. Nettstedet består av to hoveddeler:

a) En kursdel med alt stoffet til kurset "SAMLIVSREVOLUSJON –  Et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro ".
b) En RESSURSBANK med varierte ressurser til undervisning, skolering og selvstudium.

Hensikt. Undervisningsmateriellet og ressursene på nettstedet har til hensikt å gi kunnskap, verktøy og støtte til menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å stå for verdiene og budskapet i en klassisk, bibelsk samlivsetikk, formulert f.eks. i Ekteskapserklæringen

Tilbakemeldinger. Ressursene på Samlivsbanken.no er dynamiske og i utvikling. Nytt stoff vil bli publisert med ujevne mellomrom – ikke minst på bakgrunn av forslag og innspill fra brukerne. Vi hører gjerne fra deg, ikke bare om tips og forslag til nye ressurser, linker og forbedringer, men også om du har oppdaget feil, unøyaktigheter eller uheldige formuleringer. Vennligst send tilbakemeldinger til [email protected].

ØKONOMI og ORGANISASJON

  • Stiftelsen MorFarBarn driftes ved hjelp av frivillige gaver. 
  • MorFarBarn-stiftelsen opererer ikke med medlemskap, men har mange MorFarBarn-venner som støttespillere. 
  • Gavekontoen til MorFarBarn-stiftelsen er 3000.22.70028. Vipps-nummeret er 81368. Gaver til MorFarBarn gir rett til skattefradrag.
  • Stiftelsen MorFarBarn er underlagt Fylkesmannen og Stiftelsestilsynet og har regnskapsfører og autorisert revisor.
  • Registrer deg som MorFarBarn-vennVed å registrere deg vil du få tilsendt nyhetsmailen vår noen ganger i halvåret.
  • Skjema for fast givertjenesteLast ned skjemaet, fyll det ut og send det til oss dersom du ønsker å støtte oss på regelmessig basis.