logo---morfarbarn-2

Om oss

Denne nettsiden er publisert av Stiftelsen MorFarBarn og fungerer som en ressursbank for undervisning og selvstudium.

Ressursene på nettstedet klargjør og utdyper innholdet i dokumentet EKTESKAPSERKLÆRING, utgitt av 36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

REDAKTØRANSVARET

Samlivsbanken.no er et prosjekt som er utviklet og driftet av Stiftelsen MorFarBarn. Det er denne organisasjonen som står ansvarlig for innholdet og finansieringen. Redaktør er Øivind Benestad. Han er daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn (www.morfarbarn.no).

MorFarBarn oppmuntrer kirkesamfunnene og organisasjonene som står sammen om Ekteskapserklæringen (og andre interesserte), til å bruke nettstedet som en ressurs i undervisning og skolering. Medutgiverne av Ekteskapserklæringen har imidlertid ikke noe ansvar for innholdet og driften av Samlivsbanken.no.

Vi håper at mange enkeltpersoner -- inkludert foreldre og besteforeldre til tenåringer -- også vil ha glede og nytte av ressursene på dette nettstedet.  

BESØK?

Er dere interessert i et besøk fra MorFarBarn for å få undervisning og opplæring på en ledersamling, et seminar, en temakveld e.l.? Vennligst kontakt oss, gjerne på telefon, slik at vi kan ta en uforpliktende prat om hva som er ønskelig og mulig. 

Stiftelsen MorFarBarn
Postboks 8253, 4676 Kristiansand
E-post: [email protected]
Tlf: 99 23 23 54

STØTTE?

Stiftelsen MorFarBarn blir utelukkende driftet ved private gaver. Hvis du setter pris på ressursene på dette nettstedet, vil du kanskje vurdere å støtte oss? På forhånd tusen takk for små og store gaver! 


OM NETTSTEDET 

NETTSTEDETS PROFIL. Samlivsbanken.no inneholder stoff som understøtter overbevisningen om at:
(a) ekteskapet er Guds skaperordning for én kvinne og én mann,
(b) barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine biologiske foreldre så langt det er mulig og forsvarlig,
(c) kjønn er ikke bestemt av følelser,
(d) norske borgere må ha rett til å hevde tradisjonelle overbevisninger om ekteskap, kjønn og barns rettigheter uten å bli anklaget for intoleranse, diskriminering og fordømmelse. I et pluralistisk og demokratisk samfunn er det et alvorlig problem hvis ensretting, frykt og grove anklager knebler samvittighets- og ytringsfriheten.

FORMÅL. Undervisningsmateriellet og ressursene på nettstedet har til hensikt å gi kunnskap, verktøy og støtte til menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å stå for verdiene og budskapet i Ekteskapserklæringen. 

På sikt kommer vi trolig til å utvide temaområdene og publisere ressurser og linker til stoff som også handler om temaer som ungdom og seksualitet, samboerskap, å leve som singel, m.m.

NETTSTED I UTVIKLING. Ressursene på Samlivsbanken.no er dynamiske og i utvikling. Nytt stoff vil bli publisert jevnlig -- ikke minst på bakgrunn av forslag og innspill fra brukerne. Vi ønsker kontinuerlig å forbedre og justere ressursene slik at de blir så tjenlige som mulig. Er det temaer du savner eller som du mener vi burde hatt mer om? Kjenner du til gode ressurser vi kan lenke til eller integrere på nettstedet? Har du selv laget noe som kan være av interesse for nettstedet? Vi hører gjerne fra deg.

POWERPOINT-lysbildene. Grunnstammen i undervisningsressursene er en lang rekke PowerPoint-lysbilder. Disse ligger under hovedmenyen Undervisningsstoff. Noen ligger også i undermenyen Ekstra PowerPoint-lysbilder i hovedmenyen Nyttige ressurser.

FLEKSIBILITET og FRIHET. Brukerne står fritt til å gjøre alle de endringer de ønsker i PowerPoint-lysbildene på dette nettstedet, så lenge endringene ikke strider mot budskapet i Ekteskapserklæringen. Les mer om dette i teksten Fleksible ressurser, i hovedmenyen Ledertips.

GRAFISK UTFORMING. PowerPoint-lysbildene har en meget enkel og standardisert layout, basert på en mal i hovedmenyen Uforming i PowerPoint-programmet. På en svært enkel måte kan du velge en annen mal fra denne menyen i PowerPoint, eller du kan komponere din egen. Derfor: Brukerne står fritt til å endre alle grafiske uttrykk i PowerPoint-lysbildene på dette nettstedet -- f.eks. farger, skrifttype og illustrasjoner. Gi dem gjerne ditt personlige preg! - Dersom du har innspill og forslag til layout og grafisk utforming, er vi glade for tilbakemeldinger.

KONSTRUKTIVE INNSPILL. Ressurser vil bli endret og forbedret når vi får konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne. Vi er av den grunn takknemlige for alle typer respons. Det kan dreie seg om alt fra trykkfeil og grafiske detaljer til faktafeil og upresis informasjon, uheldige formuleringer og illustrasjoner, unyansert språkbruk eller lenker som ikke fungerer eller som bør fjernes. Vennligst send respons, forslag og innspill til [email protected]

EKSTERNE LENKER. Alle eksterne lenker og ressurser blir tilbudt som en hjelp til å bli kjent med interessant stoff. Når vi lenker til et nettsted, betyr det ikke at vi anbefaler alt som blir formidlet på nettstedet, eller at vi er enige i alt som står der. Som ellers på nettet må man bruke kritisk sans, sunn fornuft og bibelske vurderinger. Dersom du finner lenker du mener vi bør fjerne, setter vi pris på tilbakemelding.

RESSURSENE PÅ NETTSTEDET består av:

* PowerPoint-lysbilder organisert under ulike temaer, samt ferdige opplegg/moduler av ulik lengde, klare til bruk.
* Lederveiledning til hvert enkelt PowerPoint-lysbilde. Lederkommentarene ligger i notatfeltet under hvert lysbilde. For de ferdige temamøtene ligger lederkommentarene samlet i ulike Word-dokumenter, under menyen Ledertips.
* Ressursark med samtalespørsmål til bruk i undervisning, gruppesammenheng og familier.
* Artikler som gir bakgrunn og kunnskap til undervisningsstoffet.
* Lenker til interessante internettressurser, inkludert videoer og podcasts.
* Litteratur til kunnskap og fordypning.

Ressursene består primært av stoff innen disse hovedtemaene:

* Samlivsdebatten de siste årene: Hva har skjedd? Hva står på spill?
* Bibelens undervisning om ekteskap, barn og samliv.
* Mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
* Den radikale kjønnsideologien.
* Vår respons: Hva kan vi gjøre?