1mfb-logo-i-lys-lilla---2

Om oss


Denne nettsiden er publisert av Stiftelsen MorFarBarn og fungerer som en ressursbank for undervisning og selvstudium.

REDAKTØRANSVARET

Samlivsbanken.no er et prosjekt som er utviklet og driftet av Stiftelsen MorFarBarn. Det er denne organisasjonen som står ansvarlig for innholdet og finansieringen. Redaktør er Øivind Benestad. Han er daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn.

BESØK?

Er dere interessert i et besøk fra MorFarBarn for å få undervisning og opplæring på en ledersamling, et seminar, en temakveld e.l.? Vennligst kontakt oss.

Stiftelsen MorFarBarn
Postboks 8253, 
4676 Kristiansand
E-post: [email protected]

STØTTE?

Stiftelsen MorFarBarn blir driftet ved private gaver.

OM NETTSTEDET 

NETTSTEDETS PROFIL. Samlivsbanken.no inneholder stoff som understøtter overbevisningen om at:
(a) ekteskapet er Guds skaperordning for én kvinne og én mann,
(b) barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine biologiske foreldre så langt det er mulig og forsvarlig,
(c) kjønn er ikke bestemt av følelser,
(d) norske borgere må ha rett til å hevde tradisjonelle overbevisninger om ekteskap, kjønn og barns rettigheter uten å bli anklaget for intoleranse, diskriminering og fordømmelse. I et pluralistisk og demokratisk samfunn er det et alvorlig problem hvis ensretting, frykt og grove anklager knebler samvittighets- og ytringsfriheten.

RESSURSENE PÅ NETTSTEDET består av:

  • PowerPoint-lysbilder organisert under ulike temaer, samt ferdige opplegg/moduler av ulik lengde, klare til bruk.
  • Lederveiledning til hvert enkelt PowerPoint-lysbilde. Lederkommentarene ligger i notatfeltet under hvert lysbilde. For de ferdige temamøtene ligger lederkommentarene samlet i ulike Word-dokumenter, under menyen Ledertips.
  • Ressursark med samtalespørsmål til bruk i undervisning, gruppesammenheng og familier.
  • Artikler som gir bakgrunn og kunnskap til undervisningsstoffet.
  • Lenker til interessante internettressurser, inkludert videoer og podcasts.
  • Litteratur til kunnskap og fordypning.

LES MER om Samlivsbankens ressurser og bruksmåter.