family-running

GRUNNKURS med 3 sesjoner:

"Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid"

I dette kurset har vi laget 3 sesjoner ved å bruke utvalgt stoff fra de fem hovedtemaene i kurset "Samlivsrevolusjon":

*  Sesjon 1: Stoff fra Tema 1 og 2   *   Sesjon 2: Stoff fra Tema 3   *   Sesjon 3: Stoff fra Tema 5

Fleksibilitet og frihet

Dette kurset er 100% fleksibelt og dynamisk. Dersom du ønsker å kutte ut noen lysbilder, endre på rekkefølgen, bytte ut med alternative lysbilder fra dette nettstedet eller legge til egne eller andres lysbilder etc., er du helt fri til å gjøre det.

Bruk alle ressursene i dette kurset og på dette nettstedet som om de er dine egne ... :)!

A. En kort presentasjon av Grunnkurset på et PDF-ark

B. Program og linker til alle ressurser i hver av de 3 sesjonene

C. PowerPoint-lysbildene til hver sesjon

D. Detaljert bakgrunnsstoff til hvert PowerPoint-lysbilde

Når du har åpnet dokumentet, scroller du deg nedover for å finne de aktuelle PowerPoint-lysbildene og det tilhørende bakgrunnsstoffet.

NB: Det samme bakgrunnsstoffet ligger også i notatfeltet under hvert PowerPoint-lysbilde.

E. Video-undervisning

Hver video er delt opp i sekvenser, slik at undervisningen over hvert PowerPoint-bilde utgjør én sekvens. Klikk på den aktuelle sesjonen og velg sekvensene du vil se:

F. Andre verdifulle ressurser

1. Hvis du i undervisning ønsker å benytte noen av PowerPoint-lysbildene fra de 5 Temaene i kurset "Samlivsrevolusjon" som ikke er inkludert i dette Grunnkurset, er det selvsagt helt i orden.

2. Undersøk også om du finner et lysbilde eller to som du kan ha nytte av i menyen "Ekstra PowerPoint-lysbilder". 

3. Dersom du ønsker å bli kjent med flere ressurser, anbefaler vi deg å besøke Ressursbanken på dette nettstedet. Der finner du mye interessant.