onepixel_1883712

Fem møteopplegg på 60-90 minutter

Undervisning med 15-20 PowerPoint-lysbilder i hver sesjon.

Hvert av disse fem oppleggene varer i 60-90 minutter, avhengig av hvor mye tid man bruker til samtale i grupper og i plenum.

Klikk på bildene eller linkene nedenfor for å åpne PowerPoint-presentasjonene. Når du har åpnet en presentasjon, kan du lagre dokumentet på datamaskinen din.

Temamøte 1:
Samlivsdebatten og utviklingen i samfunn og kirke

Temamøte 2:
Den radikale kjønnsideologien

Temamøte 3:
Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet

Temamøte 4:
Mor-far-barn-relasjonen er unik

Temamøte 5:
Utfordringer og konsekvenser: Hva kan vi gjøre?