shutterstock_141036148
Bilde: Onepixel.com

Opplegg for grupper

Opplegg og praktiske tips til undervisning og samtale i bibelgrupper og husfellesskap.

I grupper kan ressursene på dette nettstedet brukes på ulike måter. Her er noen aktuelle muligheter: 

1. Undervisning med samtale

La en eller to i gruppa forberede seg og undervise i noen av PowerPoint-lysbildene. La dem eventuelt selv velge ut hvilke bilder de ønsker å undervise i. Oppmuntre dem til å bruke lederveiledningen under hvert PowerPoint-lysbilde. Samtal sammen som gruppe underveis i undervisningen, eller etterpå.

2. Samtale UTEN undervisning

La en eller to i gruppa forberede seg og velge ut noen PowerPoint-lysbilder de ønsker å bruke. Ved hjelp av lysbildene og lederkommentarene under lysbildene innleder de til samtale. Ved hvert PowerPoint-lysbilde snakker man sammen om innholdet før man går videre til neste lysbilde. De(n) som har forberedt seg, har ikke rollen som lærer eller taler, men leder og koordinerer samtalen og framdriften.

3. Forskjellige måter man kan bruke PowerPoint-lysbildene på

Velg presentasjonsform ut fra det som er mest praktisk i gruppa:

a) Vis PowerPoint-lysbildene på veggen ved hjelp av en projektor.
b) Vis PowerPoint-lysbildene på en stor datamaskin eller på en TV-skjerm.
c) Print ut de aktuelle PowerPoint-lysbildene på papir i nødvendig antall. På gruppa kan man f.eks. dele ut ett ark om gangen og samtale om hvert lysbilde før det neste blir delt ut. Man kan eventuelt dele ut papirutgaven av ett eller to lysbilder på det foregående møtet.

4. Bruk ressursark med spørsmål

Bruk et av ressursarkene som finnes i menyen Nyttige ressurser på forsiden. Klikke på Helsides ressursark i 4 farger og  print ut det ønskede ressursarket i antallet som er nødvendig. I gruppa leser man teksten på ressursarket og samtaler om innholdet, gjerne med utgangspunkt i spørsmålene som finnes nederst på hvert ressursark. En eller to i gruppa bør forberede seg på forhånd og lede samtalen.

5. Samtale om Ekteskapserklæringen

Bruk brosjyren Ekteskapserklæring som utgangspunkt for ett eller to møter. Den kan printes ut fra hovedmenyen Ekteskapserklæring på Samlivsbanken.no, men det beste vil være å bestille brosjyren i en tiltalende papirversjon på fint papir og i fire farger. Kjøp den for kr 2,- pr stk ved å skrive til [email protected] eller ring tlf 99 23 23 54.