VIDEO-undervisning

Norske undervisnings-videoer på 40-45 minutter


Vis videoene på temamøter i menigheten/forsamlingen din, i bibelgruppa, med noen venner eller med familien din. Eller bruk dem som forberedelse når du selv vil undervise.


A. Et 45 minutters temamøte med bruk av PowerPoint-lysbilder fra Samlivsbanken.no


B. Fem temamøter på ca 40-45 minutter

Undervisningen på hver av disse videoene er gjennomført med ca 15 PowerPoint-lysbilder.
De aktuelle PowerPoint-lysbildene til hvert temamøte (inkludert lederkommentarer) ligger her.

Temamøte 1: Samlivsdebatten og utviklingen i samfunn og kirke

Temamøte 2: Den radikale kjønnsideologien

Temamøte 3: Jesus som forbilde Bibelen som autoritet

Temamøte 4: Mor-far-barn-relasjonen er unik

Temamøte 5: Utfordringer og konsekvenser. Hva kan vi gjøre?

 Kort presentasjon av dokumentet Ekteskapserklæring, utgitt av 36 norske kirkesamfunn og organisasjoner. (2:50)