Velg utdrag av videoen

Klikk på sekvensen(e) du ønsker å se.

Når du har sett sekvensen du ønsker, kan du stoppe videoen og velge en ny sekvens. Hvis du ikke gjør det, fortsetter videoen å spille til den er ferdig.


Introduksjon .... 0:00

En liten ordliste .... 2:01

Den radikale kjønnsideologien .... 5:49

Endring av juridisk kjønn .... 13:07

Tre faser i norsk homo- og kjønnskamp .... 18:13

Litt info om lesbiske, homofile og bifile .... 23:18

To sentrale aktører .... 25:37

Momenter i Foreningen FRIs politiske plattform .... 27:45

«Verken antall eller kjønn» .... 31:37

Undervisningsmateriell og ressurser .... 34:54

Rosa kompetanse ... 35:44

Skeive dager og Pride-parader .... 38:04

Hvordan forholde seg til den radikale kjønnsideologien? .... 41:46

Avslutning .... 45:29