Velg utdrag av videoen

Klikk på sekvensen(e) du ønsker å se.

Når du har sett sekvensen du ønsker, kan du stoppe videoen og velge en ny sekvens. Hvis du ikke gjør det, fortsetter videoen å spille til den er ferdig.

Introduksjon .... 0:00

Jesu utfordring .... 1:44

Nestekjærlighet i praksis .... 4:46
 

Bibelen er klar .... 7:55

Grunnleggende tekster om ekteskapet .... 9:50

En bibelsk forståelse av ekteskapet .... 12:02

Budene og kjærligheten .... 13:50

Bibelens rammer for seksuelt samliv .... 14:47

Den nye læren om ekteskap og barn, kjønn og seksualitet .... 16:46

Ekteskapet i den verdensvide kirke .... 21:11

Mange typer kjærlighet .... 23:59

Tre grunnpilarer i bibelsk familieteologi .... 27:24

Motivasjon og ressurser .... 33:45

Avslutning .... 38:15